Chronologia Chin w okresie nowożytnym

dział: Państwo
 • 1368-1644 r. – panowanie dynastii Ming
 • 1513 r. – Portugalczycy docierają do Chin
 • 1592-1598 r. – zwycięstwo Chin w wojnie w Japonią o Koreę
 • 1601 r. – do Pekinu przybywa misja jezuicka Matteo Ricciego
 • 1644 r. – interwencja Mandżurów w chińskiej wojnie domowej; zajęcie Pekinu
 • 1644-1911 r. – panowanie dynastii Qing (dynastia mandżurska)
 • 1683 r. – zakończenie podboju Chin przez Mandżurów
 • 1717 r. – zakaz wyznawania religii chrześcijańskiej; likwidacja misji i kościołów
 • 1757 r. – port w Kantonie legalnym ośrodkiem handlu z Europą
 • 1839-1842 r. – I wojna opiumowa; Anglia wymusza otwarcie dla handlu brytyjskiego pięciu portów chińskich
 • 1850-1868 r. – powstanie Taipingów przeciw Mandżurom;
 • 1856-1860 r. – II wojna opiumowa; wojska angielko-francuskie wkraczają do Pekinu
 • 1860-1880 r. – utrata kontroli przez Chiny nad Wietnamem, Birmą i częścią Ażji Środkowej i Wschodniej
 • 1894-1895 r. – wojna Chin z Japonią; utrata Korei, Tajwanu i Półwyspu Liaotung
 • 1899-1901 r. – „powstanie bokserów”; kapitulacja Chin i zgoda na rozmieszczenie wojsk europejskich na terytorium państwa chińskiego
 • 1912-1949 – okres republiki chińskiej
 • 1911-1912 r. – powstanie przeciw Mandżurom; upadek cesarstwa
 • 1912-1915 r. – nieudane próby przywrócenia cesarstwa; kształtowanie się ustroju republikańskiego Chin
 • lata 20-te XX w. – okres wojen domowych; jedną z dominujących sił politycznych w kraju stają się komuniści
Autor: