Piramidy

System wierzeń w państwie egipskim kładł dużą wagę na rozwój grobowców. W zależności od pozycji społecznej budowle te były mniej lub bardziej monumentalny charakter. Największe i pozostałe do dziś grobowce to miejsca pochówku faraonów, czyli piramidy. Najwięcej powstało ich w delcie Nilu, w okolicach Memfis i Gizy.

 

Piramidy były budowane z potężnych bloków skalnych, które transportowano z dużych odległości, posiadają najczęściej formę ostrosłupa. Sztuka ich budowy wymagała dużej sprawności organizacyjnej i wiedzy inżynieryjnej, warto jednak pamiętać, że piramidy powstawały bez użycia specjalistycznych narzędzi, były to niezwykle długotrwałe i kosztowne przedsięwzięcia. Piramidy egipskie były budowane zgodnie z zasadami astronomii i jak się jej dobrze przypatrzeć można dojść do wniosku, że jest jednym wielkim zegarem słonecznym. Cień płyt kamiennych wokół piramidy ma długość jednego dnia, z kolei cienie rzucane przez całą piramidę od połowy października do początku marca cienie pokazują pory i długość roku. Piramidę budowano poczynając od ułożenia kwadratowej podstawy, następnie tworzono rdzeń budowli a potem kolejno z góry na dół kładziono wielkie ( około 2 tony) bloki kamienne. Piramidy mają różne formy np.:

  • schodkową – budowana z szeregu malejących, nakładających się na siebie mastab. Przykładem tego rodzaju jest piramida faraona Dżesera w Sakkarze, koło Memfis pochodząca z 2650 roku pne. Jej wysokość sięga 60 metrów u  podstawy ma 121 na 109 metrów.
  • łamaną -takim typem budowli jest piramida króla Snofru w Dahszur. Kąt nachylenia krawędzi do podstawy 54°27’.
  • ostrosłupa – np.: piramida Cheopsa z 2560 roku pne, największa z trzech piramid w Gizie. Ma podstawę o wymiarach 230 na 230 metrów i jest wysoka na 146 metrów. Została wybudowana w XXVI wieku pne.

Ostatnia z wymienionych piramid uchodzi za jeden z cudów świata i jest do dziś bardzo dobrze zachowanym przykładem architektury starożytnego Egiptu. Wejście do piramidy Cheopsa znajduje się pośrodku ściany północnej, na wysokości 20 m i prowadzi do korytarza, na przedłużeniu którego wykuto w skale pod piramidą komorę grobów. Oprócz piramidy Cheopsa w Gizie istnieją jeszcze dwie ważne piramidy tj. Chefrena (przy, której wykuto monumentalną rzeźbę Sfinksa)i Mykerinosa, wokół nich piramidy wybudowano szereg mniejszych, przeznaczonych na grobowce królowych i dostojników państwowych. Trzy wielkie piramidy w Gizie zostały wzniesione za czasów czwartej dynastii, czyli około 2575-2465 roku pne.

Łącznie w całym Egipcie wybudowano 11 piramid, budowa tylko jednej trwała kilkanaście lat. Zdarzało się, że wielu niewolników zostało ciężko poranionych, a niektórzy nawet utracili życie podczas takiej budowy.

 

 

Autor:
Osiągnięcia cywilizacyjne starożytego Egiptu