Przemiany terytorialne w państwie Merowingów, Karolingów, Kapetyngów i Walezjuszy

dział: Państwo

Państwo Merowingów

 • 355 r. – opanowanie północnych terenów Galii między Mozą z Skaldą, tzw. Toksandria
 • 486 r. – Chlodwig odrzucając dotychczasową zasadę sojuszu z Rzymem, zajmuje Galię aż po Loarę
 • 502 r. – podporządkowanie terytorium Alemanów (zwycięstwo pod Tolbiacum)
 • 507 r. – zwycięska bitwa pod Vouillé nad Wizygotami, opanowanie Akwitanii
 • 523 i 534 r. – dwie wyprawy przeciwko Burgundom, zniszczenie ich państwa
 • 536 r. – synowie Chlodwiga opanowują Prowansję
 • 531 r. – król Teodoryk w przymierzu z Sasami rozbił w bitwie pod Unstrutą państwo Turyngów i przyłączył jego część do państwa Franków

 

Państwo Karolingów
 • 732 r. – bitwa pod Poitiers, obrona Akwitanii przed arabskim najazdem
 • 781 r. – interwencja Karola Wielkiego przeciwko buntującej się Akwitanii; stworzenie królestwa Akwitanii na tronie którego zasiadł jego trzyletni syn Ludwik
 • 788 r. – Bawaria pod bezpośrednia władzą dynastii Karolingów
 • 774 r. – wyprawa przeciwko Longobardom, zdobycie Pawii, ogłoszenie się przez Karola królem Longobardów; umocnienie władzy w Rzymie
 • 772 r. – pierwsze wyprawy Karola Wielkiego przeciwko Sasom
 • 779 r. – początek systematycznego podboju ziem saskich
 • 804 r. – ostatnia wyprawa przeciwko Sasów, zajęcie ich terytorium i włączenie tych ziem do państwa Franków; w trakcie walk z Sasami Karol Wielki rozciągnął swoje zwierzchnictwo na słowiańskie plemię Obodrzyców
 • 801 r. – opanowanie Barcelony
 • 806 r. – opanowanie Pampeluny
 • 811 r. – zajęcie Tortozy; tereny Hiszpanii aż pod rzekę Ebro znalazły się pod władanie Karolingów; powstała Marchia Hiszpańskie, która miała bronić Galię przed najazdami Arabów

 

Państwo Kapetyngów

 • 987 r. – Hugo Kapet pozbawia tronu potomków Karola Wielkiego we Francji; jego posiadłości stanowiły: hrabstwo Orleanu, Etampes, hrabstwa Senlis, kasztelania Poissy, kasztelania Montreuil oraz karolińska włość Attigny
 • 1183 r. – zajęcie Vermandois i Valois
 • 1191 r. – zajęcie Artois, zachodniej części hrabstwa Flandrii
 • 1204 r. – opanowanie przez Filipa Augusta Normandii; w jego ręku znalazły się również Anjou, Maine, Touraine, Poitou i Saintonge
 • po 1214 r. – Flandria znalazła się pod panowaniem królów francuskich
 • 1284 r. – przyłączenie Królestwa Nawarry i Szampanii
 • 1304 r. – przyłączenie południowej Flandrii
 • 1307 r. – przyłączenie Lyonu

 

Państwo Walezjuszy
 • 1342 r. – opanowanie Gujenny przez Karola IV Pięknego, króla Francji
 • 1349 r. – przejęcie Hrabstwa Vienne (tzw. delfinat)
 • 1360 r. – pokój w Brétigny; król Anglii otrzymał Gujennę, Gaskonię, Poitou, Limousin, Périgord, Rodez oraz Calais
 • do 1429 r. – do Królestwa Anglii powróciły: Bretania, Normandia, Hrabstwo Maine, Szampania
 • po 1453 r. – zajęcie Bretanii, Normandii, Szampanii, Hrabstwa Maine
Autor:
Państwo Franków