Rozmieszczenie uniwersytetów w Europie

Największa ilość uniwersytetów znajdowała się na terenie Włoch, Francji, Niemiec oraz Hiszpanii i Portugalii, najszybciej powstawały one w XII i XIII wieku. Oto nazwy państw i miejscowości, w których istniały uniwersytety oraz daty ich założenia.

 

Na terenie państwa włoskiego istniały następujące uniwersytety:

 • Bolonia XI wiek (1085 rok). W 1154 z rąk cesarza Fryderyka I Barbarossy uniwersytet otrzymał przywileje nauczania prawa rzymskiego i kanonicznego oraz wyłączenie studentów spod sądownictwa miejskiego. W XIV wieku nauczano tam sztuk wyzwolonych tzn.: medycyny, filozofii, arytmetyki, astronomii, logiki, retoryki, gramatyki, wprowadzono nauczanie greki i języka hebrajskiego. Od 1364 zaczęto nauczać teologii.
 • Salerno XII wiek,
 • Modena 1175 rok,
 • Regio około 1188 roku,
 • Vicenza 1204 rok,
 • Arezzo 1215 rok,
 • Padwa 1222 rok, założony został uniwersytet przez grupę profesorów, którzy w poszukiwaniu większych swobód opuścili uniwersytet boloński i założyli nowy. Pierwsze nauczane przedmioty to prawoznawstwo i teologia. W 1399 roku oddzielono dwa kierunki : pierwszy to prawo cywilne, kanoniczne i teologia, (mówiono o uniwersytecie legistów) drugi kierunek to pozostałe nauki, czyli astronomia, dialektyka, medycyna, gramatyka, filozofia i retoryka (uniwersytet artystów),
 • Neapol 1224 rok,
 • Vercelli 1228 rok,
 • Tuluza 1229 rok,
 • Siena 1246 rok,
 • Piacenza 1248 rok,
 • Rzym 1303 rok,
 • Perugia 1308 rok,
 • Treviso 1318 rok,
 • Verona 1339 rok,
 • Piza 1343 rok, początkowo funkcjonowały tu 4 wydziały: teologia, prawo cywilne i kanoniczne oraz medycyna, jednak po zajęciu Pizy przez Florencję uniwersytet zamknięto. Wznowił działalność dopiero po decyzji Wawrzyńca Medyceusza, który był władcą Florencji.
 •  Florencja 1349 rok,
 • Pawia 1361 rok,
 • Ferrara 1390 rok,
 • Turyn 1405 rok,
 • Catania 1444 rok.

 

Na terenie Francji w średniowieczu istniały następujące uniwersytety:

 • Paryż XII wiek (około1200 rok) – powstał tu Uniwersytet Paryski połączony następnie z Sorboną, (La Sorbonie - nazwa tradycyjna) jednym z najstarszych uniwersytetów we Francji. Jako pierwszy przedmiot wykładowy wybrano w nim teologie i filozofie scholastyczną, dopiero później wprowadzono kolejne nauki wyzwolone,
 • Montpellier XII wiek,
 • Orlean XIII wiek,
 • Anders 1229 rok,
 • Tuluza 1229, 1233 rok,
 • Awinion 1303 rok,
 • Cahors 1332 rok,
 • Grenoble 1339 rok,
 • Orange 1365 rok,
 • Aix 1409 rok,
 • Dole 1422 rok,
 • Poitiers 1431 rok,
 • caen 1432,1437 rok,
 • Bordeaux 1441 rok,
 • Palence 1452, 1459 rok,
 • Nantes 1460 rok,
 • Bourges 1464  
 • Besancon 1485 rok.

 

Na terenie Niemiec istniały następujące uniwersytety:

 • Erfurt 1379, 1392 rok,
 • Heidelberg 1385 rok,
 • Kolonia 1388 rok,
 • Würzburg 1402 rok,
 • Lips 1409 rok,
 • Rostock 1419 rok,
 • Trewir 1454,1473 rok,
 • Greifswald 1456 rok,
 • Freiburg 1455 rok,
 • Ingolstadt 1459, 1472 rok,
 • Lunenburg 1471 rok,
 • Moguncja 1476 rok,
 • Tybing 1476 rok,
 • Frankfurt nad Odrą 1500 rok,

W średniowiecznej Hiszpanii i Portugalii działały następujące uniwersytety:

 • Palencja około 1208 – 1209 roku (niektóre źródła podają 1212 rok),
 • Salamanka około 1227 – 1228 roku,
 • Walencja 1246 rok,
 • Sewilla 1256 rok,
 • Combra 1290 rok,
 • Lizbona 1290 rok,
 • Lerida 1300 rok,
 • Valladolid 1346 rok,
 • Perpignan 1350 rok,
 • Huesca 1354 rok,
 • Barcelona 1450 rok,
 • Saragossa 1474 rok,
 • Alcala de Benares 1482 rok,
 • Palma 1483 rok,
 • Siqenza 1489 rok,
 • Aleala 1499 rok,
 • Palencia 1500 rok.

 

Oprócz wyżej wymienionych państw uniwersytety działały również w:

Wielkiej Brytanii:

 • Oxford 1167 -1168 rok, (niektórzy podają datę 1214, kiedy to legat papieski nadał uniwersytetowi kartę praw i ustanowił urząd kanclerza). Jest to najstarszy anglojęzyczny uniwersytet na świecie. W XIII i XIV wieku na uniwersytecie najszybciej rozwijały się nauki matematyczno-przyrodnicze.
 • Cambridge 1209 rok. Z budynków XIII wiecznych zachowała się tylko niewielka część, która dziś służy za jadalnie. oba uniwersytety angielskie określane są wspólną nazwą Oxbridge.

Szkocji:

 • S.Andrews 1413 rok,
 • Glasgow 1450 rok,
 • Aberdeen 1494 rok,

Niderlandach:

 • Louvain 1425 rok,

Szwajcarii :

 • Genewa 1365 rok,
 • Bazylea 1459 rok,

Czechy:

 • Praga 1348 rok – Uniwersytet Karola, zorganizowany według wzoru sorbońskiego. Mogli w nim studiować studenci z Polski i Litwy, ponieważ Jadwiga ufundowała jedno z kolegiów.

Austria:

 • Wiedeń 1365 rok,

Polska:

 • Kraków 1364 rok, Akademia Krakowska założona przez Kazimierza Wielkiego.

Węgry:

 • Pecs 1367 rok,
 • Buda 1389, 1395 rok,
 • Preszburg (Bratysława) 1465 – 1467 rok,

Szwecja:

 • Uppsala 1477 rok,

Dania:

 • Kopenhaga 1478 rok.

Na przełomie XV i XVI wieku Europa łacińska liczyła już przeszło sześćdziesiąt uniwersytetów, wyrosłych z doświadczeń średniowiecza. Wszystkie uniwersytety prowadziły ze sobą ożywione kontakty zarówno wśród studentów, jak i profesorów. Poważnym ułatwieniem w komunikacji był wspólnie używany język łaciński. Zarówno wykłady, jak i prace naukowe były prezentowane w języki łacińskim.

Autor:
Uniwersytety