Społeczna struktura republiki rzymskiej

dział: Państwo

patrycjusze – najważniejsza grupa społeczna Rzymu; wywodzili się najzamożniejszych rodzin, posiadali pełnię praw obywatelskich; do V wieku p.n.e. byli grupą zamkniętą, nie wchodzili w związki małżeńskie z przedstawicielami warstw niższych;

 

plebejusze – posiadali obywatelstwo Rzymu, bez przywilejów prawnych; sprawowali urząd Trybuna Ludowego, z czasem zezwolono im na piastowanie innych urzędów

Tylko posiadający pełnię praw obywatelskich mogli brać udział w Zgromadzeniu Ludowym. Prawo to nie przysługiwało kobietom i niewolnikom. Niewolnicy, będący osobną grupą, stanowili głównie siłę roboczą.

Autor: